Συμμετοχή στον διαγωνισμό Room18 / Submission to the Competition "Room 18"

Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός σχεδιασμού Room18 έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου ενός τυπικού δωματίου ύπνου σε Ελληνικό αστικό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, συνολικού καθαρού εμβαδού 18 – 24m2, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου ορίζονται από τις προδιαγραφές του E.O.T. Σε συνεργασία με την Πάρις Αργυροπούλου - Αρχιτεκτων                ______________________________________________________________________________________                                  The Room 18 Pan-European Design Competition has as its subject the designing of the interior of a typical bedroom in a Greek four-star urban hotel of a total area of 18 – 24m2, whose basic characteristics are determined by the specifications of GNTO (Greek National Tourism Organisation). 

In cooperation with Parry Argiropoulou - Architect 

 

website developed by
Point Blank