Ανακατασκευή ξενοδοχείου στην Μύκονο / Hotel rebuilding in Mykonos island

Ανακατασκευή ξενοδοχείου στην Μύκονο. 

Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με τον αρχιτεκτονα εσωτερικών χώρων Άγγελο Φελουτζή. 

 

Υπεύθυνος του έργου: Φελουτζής Αγγελος

2D & 3D σχέδια: Χατζηγούλα Εβελίνα

Photography reference: http://www.mykonoskosmoplazhotel.gr/

____________________________________________________________

 Hotel rebuilding in Mykonos island

Cooperation for the proposal with the interior architect Feloutzis Aggelos. 

Project Manager: Feloutzis Aggelos

2D & 3D plans: Chatzigoula Evelyn

Photography reference: http://www.mykonoskosmoplazhotel.gr/

 

website developed by
Point Blank