Ανακατασκευή κατοικίας στην Αργυρούπολη \ Αppartment renovation in Argiroupoli

 Ανακατασκευή κατοικίας στην Αργυρούπολη. 

Διαμόρφωση χώρου με κυρίαρχο χρώμα το λευκό, χωρίς καθόλου  χρηση του ξύλου σαν στοιχείο του χώρου. 

Ημερομηνία: 2016

----------------------------------------------------------------------------------

Appartment renovation in Argiroupoli

The basic part of the proposal was first of all, the use of white as the main color, 

and that we have asked not to use wood as a material. 

The dinner table  was constructed by our team (concrete surface)

Date: 2016

website developed by
Point Blank