Ανακατασκευή δικηγορικού γραφείου στο κέντρο της Αθήνας / Law office in the center of Athens

 Μετατροπή κατοικίας σε δικηγορικο γραφείο. 

Ημερομηνία: 2012

--------------------------------------------------------------

Law office rebuilding in the center of Athens. 

Date: 2012

website developed by
Point Blank